09031235911

مشاوره و برآورد قیمت

تهران - خیابان مطهری (تخت طاووس)

خیابان ترکمنستان

Graphilo-Book-Magazine-Design

حوزه فرهنگ از همراهان همیشگی گرافیست ها و مجموعه های تبلیغاتی بوده است. کتاب نقش عمده ای در پیشبرد اهداف فرهنگی هر جامعه داشته و ارتباط تنگاتنگ آن با بخش هنر جدایی ناپذیر می باشد. هر کتاب پس از تالیف یا ترجمه، نیازمند مراحل گوناگونی جهت ارائه به بازار می باشد که از آن جمله صفحه آرایی و طراحی جلد مرتبط با بخش گرافیک بوده و صفحه بندی و چیدمان و چاپ آن را در مقوله نظارت بر چاپ انجام می دهند.

مجلات هم به مانند کتاب نیاز به طراحی هر چه بهتر جهت ارائه به مخاطبین می باشد. در این بخش کتاب و مجلات به دو شکل چاپی یا تحت وب قابلیت ارائه دارند.

مجموعه گرافیلو، با بهره مندی از گرافیست ها و ناظر چاپ افست، امکان طراحی و اجرای انواع کتاب ها را داشته و در این بخش همراه مولفین و مترجمین گرامی می باشد.