09031235911

مشاوره و برآورد قیمت

تهران - خیابان مطهری (تخت طاووس)

خیابان ترکمنستان

Graphilo Poster Billboard design

بهترین راه معرفی یک رویداد مثل نمایشگاه یا همایش چیست؟

بدون شک پوسترها پیشروی معرفی رخدادهای مهم در هر صنعت و بیزینس می باشند. طراحی پوستر از موارد چالش برانگیز برای هر طراح گرافیک می باشد. مواردی که باید در نظر گرفته شود تا پوستر در کمترین زمان بیشترین تاثیر را بر مخاطب بگذارد و او را ترغیب به مشارکت نماید، بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت می باشند.

طراحان گرافیک گرافیلو، با در نظر گرفتن طیف مخاطبین هر رویداد و شناخت نیازهای آنها اقدام به طراحی می نمایند و هرگز بدون تحقیق و بررسی کافی طراحی پوستر را انجام نمی دهند. (آیا کارفرما تمایل دارد پوستری داشته باشد که هیچ تاثیری بر مخاطب نگذارد؟؟!!)

گرافیلو برای هر نوع کسب و کاری با هر شرایط می تواند پیشنهاد مناسب، حرفه ای، اقتصادی و مقرون به صرفه ارائه نماید.