09031235911

مشاوره و برآورد قیمت

تهران - خیابان مطهری (تخت طاووس)

خیابان ترکمنستان

Graphilo-Official-Set-Design

با اینکه تکنولوژی به همه سطوح زندگی وارد شده، اما هنوز هم مکاتبات در سازمان ها و شرکت ها در بیشتر موارد به صورت نوشتاری و با استفاده از کاغذ انجام می شود. متن نوشته شده روی یک برگ کاغذ سفید قابل مقایسه با یک سربرگ رسمی نیست. اعتبار و هویت نوشته، به لحاظ قانونی بر روی سربرگ های سازمانی قابل استناد می باشد. اوراق اداری عموما شامل سه مورد اصلی می باشد که کارت ویزیت، سربرگ و پاکت نامه است. گاهی اقلام اضافی مثل کاغذ یادداشت و دیگر موارد نیز به آن افزوده می گردد.

 

 

تیم تبلیغاتی گرافیلو، با ارائه مشاوره به کارفرمایان محترم، طراحی متناسب با نیاز مجموعه آنها را انجام داده و کار نهایی به شکل چاپ شده در بخش چاپ گرافیلو تحویل داده می شود.

 

 

برای اطلاع از هزینه طراحی و چاپ اوراق اداری با گرافیلو در تماس باشید